top of page

一 九 八 二 年 度 香 港 小 姐 競 選
MISSHONGKONGPAGEANT1982

mhk1982bed.jpg

韓燕虹﹑沈金玲﹑鄺美雲﹑梁韻蕊﹑寇鴻萍﹑夏淑玲

mhk04logo.jpg
mhk73theme.jpg

準決賽﹕1982/05/22

(灣仔伊利沙伯體育館)


 總決賽﹕1982/05/29

(利舞臺)

 

司儀:

何守信、黃霑

大會評判:

蕭漢森夫人、張威臣、

馮慶炤夫人、甘銘、

廖本懷夫人、趙世曾、

梁焯鏗夫人、許冠文、

李樹培夫人、邵逸夫爵士、

廖本懷、胡應湘夫人、

霍震霆、何鴻燊、

趙世光夫人、 湯于翰夫人、

馮慶炤、李柱銘、

林秀榮夫人

最上鏡小姐評判:

胡金銓、楚原、

華德、李翰祥

香港小姐冠軍

8 - 梁韻蕊

Anglie Leon Leung

年齡: 19歲
身高: 5' 5"
嗜好: 繪畫、唱歌、音樂、攝影
職業: 仍在求學
學歷: 中學畢業,進修廣告設計課程
志向: 成為美術設計師

​​代表香港參賽

1982 環球小姐競選

香港小姐

13 - 鄺美雲

Cally Kwong

年齡: 19歲
身高: 5' 5"
嗜好: 閱讀、音樂
職業: 宣傳主任
志向: 成為成功公關

代表香港參賽

1982 世界小姐競選

香港小姐

22 - 寇鴻萍

Isabella Kau

年齡: 20歲
身高: 5' 7"
嗜好: 運動、閱讀
職業: 業餘模特兒
志向: 環遊世界

代表香港參賽

1982 國際小姐競選

最上鏡小姐

27 - 夏淑玲

Wendy Ha

年齡: 20歲
身高: 5' 7"
嗜好: 閱讀、跳舞、游泳、購物
職業: 秘書
志向: 成為成功秘書

​​

青春小姐

2 - 沈金玲

Kam Shum

年齡: 19歲
身高: 5' 5"
嗜好: 游泳、球類運動、音樂、唱歌
職業: 銀行文員
志向: 從事公共關係

代表香港參賽

1982 亞太小姐競選

最佳民族服裝

友誼小姐

20 - 韓燕虹

Judy Hon

mhk1982a.jpg

video

clipS

MHK 1982

MHK 1982

Watch Now
bottom of page