Johnny's Pageant Page

Home       Past Titleholders       Titleholders Gallery       1970's       1980's       1990's       2000's       2010's
Now & Then       Photobook       Articles       Miscellaneous       Crowning       Site Map       Links

歷史時刻現    鳳凰展翅時


香 港 小 姐 銀 禧 紀 念


MISSHONGKONGPAGEANT1997

L to R: Charmaine SHEH, Virginia YUNG, Vivian LEE
季軍佘詩曼冠軍翁嘉穗亞軍李明慧

Hover over an award winner's name to read her official profile

名次 / 獎項 編號 / 得獎者 代表香港參賽

獎項

香港小姐冠軍 2 翁嘉穗 1998 環球小姐競選
1998 國際華裔小姐競選

前五名
香港小姐亞軍 12 李明慧 1997 世界小姐競選
1997 國際旅遊小姐競選

前十名
香港小姐季軍 11 佘詩曼 1997 國際小姐競選  
國際親善小姐 12 李明慧    
東方美態大獎 2 翁嘉穗    
最上鏡小姐 2 翁嘉穗    
都會魅力大獎 2 翁嘉穗    

準決賽﹕1997/06/22(無線清水灣電視城)
總決賽﹕1997/07/13(紅磡香港體育館)
司儀﹕曾志偉、陳百祥、鄭丹瑞(總決賽)
大會評判﹕林偉强、李嘉欣、胡應湘、汪明荃、楊孝華
最上鏡小姐評判﹕張瑪莉、高麗虹、吳婉芳、盧淑儀
外景拍攝地點﹕中國北京
親善訪問地點﹕新加坡、馬來西亞


佘詩曼翁嘉穗李明慧

Special thanks to Chris Chow and Raymond Lo for verifying this information

係整定,當時女同學全部幫我搞晒,自己乜都唔識,驚輸唔知點去面對,時仲細,唔想承受呢啲壓力贏到港姐季軍感覺係輕鬆,嗰時我係一飯,根本冇諗過將來;10年後,到兩個女主角獎,係一個好好鼓勵,因 為呢兩個獎唔係一朝一夕,係需要經歷同時間至有機會得番嚟,我10年無悔 ,冇行錯選港姐呢條路。        -佘詩曼

Miss Hong Kong 1997 Contestant Information            The Reigning Queens

Crowning Shots       1989       1990       1991       1992       1993       1994       1995       1996       1998       1999       2000