Johnny's Pageant Page

Home       Past Titleholders       Titleholders Gallery       1970's       1980's       1990's       2000's       2010's
Now & Then       Photobook       Articles       Miscellaneous       Crowning       Site Map       LinksL to R: Erin WONG (1st RU), Veronica SHIU (Winner), Katherine HO (2nd RU)

名次 / 獎項 編號 / 得獎者 代表香港參賽 獎項
香港小姐冠軍 15 邵珮詩 2015 國際中華小姐競選 亞軍
香港小姐亞軍 9 王卓淇 2014 世界小姐競選

 

香港小姐季軍 7 何艷娟 2014 國際小姐競選  
最上鏡小姐 15 邵珮詩    
友誼小姐 15 邵珮詩    
旅遊大使獎 11 吳凱欣    

準決賽﹕2014/08/24(無線將軍澳電視廣播城
決賽﹕2014/08/31(
無線將軍澳電視廣播城
準決賽司儀﹕崔建邦、王祖藍
準決賽星級選民:鄭裕玲、陳百祥、田蕊妮、馬國明
決賽司儀﹕崔建邦、王祖藍、錢嘉樂
決賽星級選民:鄭裕玲、曾志偉、陳百祥、容祖兒
大會評判﹕伍穎梅、李雲迪、佘詩曼、黃宗澤、黃英豪博士
最上鏡小姐評判﹕王君馨、朱千雪、李詩韻、岑杏賢、姚子羚、胡定欣、唐詩詠、陳貝兒、陳庭欣、張秀文、
                                莊思敏、黃智雯、黃翠如、鄧佩儀、蔣家旻

外景拍攝地點﹕日本沖繩

Miss Hong Kong 2014 Contestant Information          The Reigning Queens

Crowning Shots        2009        2010        2011        2012        2013        2015        2016        2017        2018        2019