Johnny's Pageant Page

Home       Past Titleholders       Titleholders Gallery       1970's       1980's       1990's       2000's       2010's
Now & Then       Photobook       Articles       Miscellaneous       Crowning       Site Map       Links


L to R: Skye CHAN, Edelweiss CHEUNG, Sire MA
亞軍陳倩揚冠軍張舒雅季軍馬賽

名次 / 獎項 編號 / 得獎者 代表香港參賽 獎項
香港小姐冠軍 3 張舒雅  
香港小姐亞軍 6 陳倩揚 2008 世界小姐競選
2009 國際中華小姐競選


亞軍,
友誼小姐

香港小姐季軍 11 馬賽 2008 國際小姐競選 
國際親善小姐 6 陳倩揚  
最上鏡小姐 11 馬賽  
時尚目光獎 7 梁雅琳  
旅遊大使獎 4 高海寧  

決賽﹕2008/07/19(香港會議展覽中心)
司儀﹕曾志偉、陳百祥、王祖藍
大會評判﹕黎明、鄭文雅、王敏超、李文俊、高佩雲
最上鏡小姐評判﹕林嘉欣、苗僑偉、劉志華、
Lisa S.

外景拍攝地點﹕
美國邁阿密皇家加勒比郵輪 - 海洋自由號
親善訪問地點﹕馬來西亞

Miss Hong Kong 2008 Contestant Information            Contestant Portraits

Swimsuit, Q & A Scores            Contestant Gallery            The Reigning Queens

選嘅時候冇想過會有咁多新聞,想唔到人咁犀利,不過我已經冇唔可以畀人知, 但係冇諗過冇晒私隱,真係有唔慣。可能冇名銜仲開心,我已經學平衡自己, 以前嘅生活自由,依家冇晒夜生活,要學得避忌,唔好俾人誤會,不過都會保留私人約會,我只想做好港姐本份,好在家人支持我。           -張舒雅

現今觀眾很聰明,你一行出來,就知你有沒有見過世面。中學畢業的、大學畢業的、 出來社會做過事的,一開口就知你肚埵陷X多墨水。我廿五歲才去選,就是希望自己 多點閱歷。既然決定了做一件事,不如認真點去做。如果我是冠軍,一切便變了理所 當然,大家未必會留意我。現在大家或許未認同我樣貌,但至少肯定我性格與工作。       -陳倩揚

Crowning Shots       1999       2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007       2009        2010